Začetna stran

Vinar

Programski paket
Vinar 2013
(različice MX, MS, LS)

Programski paket Vinar 2013 (MX, MS, LS) za vodenje kletarjenja je celovit, enostaven, zanesljiv in do uporabnika zelo prijazen računalniški program. Program zajema podatke v zvezi z vinom, vinskimi posodami, analizami vina, predelavo vina, stekleničenjem, vodenjem zalog in prodajo.

Programski paket Vinar 2013 (MX, MS, LS) je skupek programov:
Vinograd 2002, Vinoteka 2013 in Klet 2013.


Dodatni opis programa

Slike programa

Različice programskih paketov

Cena programa

Vinograd

Program
Vinograd 2002

Program Vinograd 2002 je enostaven in preprost program za vodenje opravil v vinogradih. Program zajema vnos raznih opravil v vinogradu, kronološki izpis zabeleženih opravil preko raznih filtrov ter kataster vinogradov.

Cena programa

Vinoteka

Program
Vinoteka 2013

Program Vinoteka 2013 je del programskega paketa Vinar MX, kot samostojni modul je namenjen tistim uporabnikom, ki s pomočjo programa želijo voditi samo prodajo vina. Program Vinoteka zajema izdajanje računov, ponudb ter dobavnic z samodejnim vodenjem zalog. Program omogoča še vnos vhodnih računov ter izdajanje dobropisov in vodenje konsignacije. Potek prodaje lahko spremljamo preko raznih statistik.

Cena programa

Klet

Program
Klet 2013

Program Klet 2013 je del programskega paketa Vinar MX, kot samostojni modul je namenjen tistim strankam, ki s pomočjo programa želijo voditi samo kletarsko evidenco. Program Klet zajema beleženje vseh opravil v kleti vključno z zalogo vina, tako odprtega kot stekleničenega. Program omogoča razne izpise ter poizvedbe na vnesenih opravilih.

Cena programa