Začetna stran

Prikaz vnosa opravila v dnevnik opravil. V tem primeru je prikazan vnos dodajanja kvasovk s pomočjo šifrantov, ki so v programu.
Prikaz izpisa opravil v obliki dnevnika. Opravila so izpisana za določeno časovno obdobje. Pri izpisu so možni razni filtri, ki omogočajo lažji pregled podatkov.
Prikaz grafične predstavitve kleti. Razpored posod je natanko takšen kot je v dejanski kleti. Posode se lahko poljubno premika in razporeja. Možen je vnos posod v več kleti.
Prikaz izpisa zalog ustekleničenega vina. V tem primeru izpis po posameznih sortah ter letnikih. Možni pa so še drugi izpisi zalog, npr., po skladiščih in serijah. Enako velja za izpis zalog pri odprtem vinu.
Prikaz seznama izdanih računov. Posamezen račun je obarvan posebej glede na plačilo.
Prikaz vnosa računa pri prodaji vina. Pri sestavljanju računa, program samodejno vodi zalogo, tako odprtega kot tudi ustekleničenega vina.
Prikaz statistike prodaje vina. Slika prikazuje statistiko prodaje po posamezni sorti in letniku.