Začetna stran

Različica programskega paketa Opis
Vinar MX 2013 Programski paket Vinar različica MX je najobsežnejša različica in vsebuje vso funkcionalnost ter vse programske module, ki so opisani na strani "Dodaten opis programa".
Vinar MS 2013 Programski paket Vinar različica MS je namenjena vinarjem, ki niso zavezanci za DDV. Različica MS ima glede na različico MX omejitve, ki so navedene spodaj.

Modul za vodenje kletarske evidence brez omejitev.

Modul prodaje vina z naslednjimi omejitvami:
 • Namenjen je samo tistim uporabnikom, ki niso zavezanci za DDV (ne ponuja izpisa davčnih evidenc ter obračunavanja DDV-ja)
 • Ne ponuja vodenja vhodnih (prejetih) računov
Vinar PS 2013 Programski paket Vinar različica PS je namenjena vinarjem, ki so pavšalisti. Različica PS ima glede na različico MX omejitve, ki so navedene spodaj.

Modul za vodenje kletarske evidence brez omejitev.

Modul prodaje vina z naslednjimi omejitvami:
 • Namenjen je samo tistim uporabnikom, ki so pavšalisti (pavšalno nadomestilo DDV 8%).
 • Ne ponuja vodenja vhodnih (prejetih) računov
Vinar LS 2013 Programski paket Vinar različica LS je namenjena nekoliko manjšim vinarjem, saj ponuja samo osnovne programske module. Različica LS ima glede na različico MX omejitve, ki so navedene spodaj.

Modul za vodenje kletarske evidence z naslednjimi omejitvami:
 • Največ ena klet za odprto vino (posode) ter največ eno skladišče za steklenice
 • Zaloge vina je možno izpisati samo za tekoči dan (trenutne zaloge)
 • Ne ponuja izpisa zgodovine vina glede na sorto (izpis možen samo glede na datum in glede na posodo)
Modul prodaje vina z naslednjimi omejitvami:
 • Namenjen je samo tistim uporabnikom, ki niso zavezanci za DDV (ne ponuja izpisa davčnih evidenc ter obračunavanja DDV-ja)
 • Ne ponuja vodenja vhodnih (prejetih) računov
 • Ne ponija vodenja konsignacije
 • Ne ponuja statistike prodaje (pregled prodaje glede na artikel, glede na kupca,...)

Vse različice programskega paketa Vinar, lahko poljubno nadgradite iz manj opremljene različice v bolj opremljeno različico. Pri nadgradnji progama med različicami se vsi vaši podatki in vnosi ohranijo.