Začetna stran

 • Grafični prikaz kleti, razporeditev vinskih posod kot so v dejanski kleti
 • Grafični prikaz stekleničenega vina, pregleden nadzor nad skladiščem
 • Vnos podatkov po opravilih, ki se dogajajo v kleti (Polnjenje, kvasovke,...)
 • Program samodejno izračuna količino dodanih sredstev (encimi, kvasovke, ...), ki so potrebna za določeno posodo.
 • Šifranti škropiv, kvasovk, encimov, čistil, …
 • Pregled opravil po različnih kriterijih (čas, posodah, steklenicah,...)
 • Vzvratno kronološko brisanje opravil (undo)
 • Zgodovina vina (potek zorenja vina, od trgatve do prodaje)
 • Pregled stanja zalog vina
 • Pregled zalog vina na določen dan (za odprto in ustekleničeno)
 • Zgodovina posod (pregled posod, ki niso več v uporabi)
 • Izpis opravil v obliki dnevnika
 • Izpis opravil na papir (dnevnik, posamezno opravilo)
 • Vnos opravil v vinogradih (škropljenje,...)
 • Analize vina (predstavljeno z grafi ali tabelami)
 • Izdaja računov, dobavnic, ponudb, konsignacije (izpisi seznamov)
 • Izpis računov ter dobavnic v tujih jezikih (angleščina, italijanščina)
 • Izvoz izdanih računov in dobavnic v PDF datoteko
 • Prodaja vina s samodejnim vodenjem zalog (v kleti in skladišču)
 • Vodenje konsignacije, s pregledom zalog pri strankah
 • Vnos vhodnih računov
 • Izdaja dobropisov
 • Vodenje plačila računov (tudi delna plačila)
 • Izpis opominov za neplačane račune (neplačani računi se samodejno obarvajo rdeče)
 • Pregled prodaje - statistika (grafi, tabele, pregled po strankah, pregled po artiklih)
 • Program upošteva sledenje spremembam dokumentov v skladu z ZDavP-2F

Modul kletarska evidenca omogoča vnos naslednjih kletarskih opravil:

 • Polnjenje vin. posode - trgatev
 • Dosladkanje
 • Čiščenje mošta / vina
 • Kvasovke
 • Encimi
 • Pretoki in tipizacija
 • Žveplanje
 • Filtracija
 • Korekcija kisline (dokis, razkis)
 • Stabilizacija na vinski kamen
 • Stekleničenje
 • Kalo
 • Analize (na odprtem in na ustekleničenem)
Modul prodaja omogoča naslednje vnose:
 • Izdelavo računov / dobavnic (izpis računov v raznih tujih jezikih)
 • Izpis opominov
 • Ponudba
 • Dobropis
 • Konsignacija (ločen pregled zalog pri konsignatorju)
 • Prejeti računi
 • Davčne evidence (zavezanci za DDV, plačilo po realizaciji, pavšalisti)
 • Samodejno razknjiženje zalog
 • Prevzem grozdja / vina
Modul opravila v vinogradu omogoča vnos naslednjih opravil:
 • Škropljenje
 • Poljubno opravilo - razna druga opravila
 • Kataster

V programskem paketu Vinar je za varnost podatkov pred kakršnokoli nevarnostjo (virus, slabo vzdrževanje računalnika, malomarnost,...) dobro poskrbljeno. Programski paket Vinar vam pri varovanju in odpravi posledic napake ponuja:

 • Samodejno ali ročno arhiviranje podatkov
 • Samodejno odpravo najpogostejših napak na podatkih
 • Ob vsakem zagonu programa Vinar se shranjeni podatki samodejno preverijo, tako, da se s tem zmanjša možnost predhodnih napak.