Začetna stran

Programski paket
Delournik 2013
 

Programski paket Delournik 2013 zajema inovativen sistem za registracijo in beleženje delovnega časa. Sistem je zasnovan tako, da v celoti deluje kot spletna aplikacija. Sistem za registracijo delovnega časa v obliki spletne aplikacije omogoča vpeljavo sistema, ki ne potrebuje dodatne specialne strojne opreme in zato tudi ni omejen na delovanje samo na določeni lokaciji, kjer je specialna strojna oprema prisotna. Kot tak omogoča zelo nizke stroške vzpostavitve in vzdrževanja. Za vzpostavitev sistema zadošča že navaden računalnik z operacijskim sistem Windows XP, Vista ali 7. Do sistema tako lahko dostopa vsak uporabnik, ki ima na svojem računalniku nameščen spletni brskalnik in to od kjer koli.

Celotna programska rešitev za registracijo delovnega časa je sestavljena iz dve samostojnih spletnih aplikacij. Aplikacije za vnos dogodkov preko terminala (Terminalske aplikacije) ter aplikacija za vnos in izpis dogodkov preko delovne postaje - računalnika (Uporabniška aplikacija). Obe aplikaciji sta popolnoma samostojni in nista odvisni ena od druge, vendar obe aplikaciji dostopata do iste baze podatkov.

Sistem Delournik omogoča beleženje in spremljanje vseh dogodkov, ki so vezani na aktivni delovni čas (prihod na delo, malica, privatni izhod, službeni izhod, poljubni dogodki glede na želje uporabnika) ter tudi ostale dogodke, ki niso vezani na aktivni delovni čas (dopusti, bolniške, koriščenje ur). Ravno tako so v sistem Delournik zajeti potni nalogi z obračunom stroškov (dnevnice, nočnine, parkirnine, cestnine in drugi stroški). Potni nalogi so opremljeni s sistemom potrjevanja oz. odobravanja v povezavi delavec - vodja. Sistem Delournik omogoča tudi vnos in vodenje predlogov za izdajo naročilnic. Sistem naročilnic ravno tako vsebuje sistem potrjevanja, kontrole in odobravanja v navezavi vodja, kontrolor in odobritelj.

Novejša različica sistema delournik, prinaša modul za vodenje projektov. Modul omogoča vnos in spremljanje poteka določenega projekta. Modul omogoča sledenje porabe časa in razpoložljivih sredstev za posamezne sklope projekta za vsako osebo na projektu. Omogočen je vnos aktivnih ur po posameznih dnevih in osebah ter spremljanje primerjave porabe dejanskih ur z projektnim planom.

Terminalska aplikacija

Terminalska aplikacija služi zgolj za poenostavljen in hitrejši vnos podatkov. Njena uporaba je mišljena kot zamenjava klasičnih terminalov za beleženje delovnega časa vendar z bolj naprednim in inteligentnim pristopom.
Uporabniški vmesnik terminalske aplikacije je zasnovan tako, da deluje v kombinacije z zaslonom na dotik (ang. Touchscreen) in identifikacijskimi karticami RFID. Celoten postopek vnosa podatkov je zasnovan tako, da za vnos ne potrebujemo tipkovnice ali miške. Vse operacije se izvajajo izključno preko zaslona na dotik.


Primer terminalske aplikacije v kombinaciji z zaslonom na dotik

 


Primer izbire dogodka preko terminalske aplikacije


Uporabniška aplikacija

Uporabniška aplikacija opravlja glavno nalogo pri vnosu, pregledu in izpisu podatkov v zvezi z registracijo delovnega časa, potnih nalogov in naročilnic. Uporabniška aplikacija je zasnovana tako, da zaposlenemu služi kot osebni delovni dnevnik, v katerega beleži in pregleduje dogodke v zvezi z delovnim časom.


Prikaz vnosa dogodkov preko uporabniške aplikacije

Uporabniška aplikacija nudi različne možnosti pregledov vnesenih podatkov. Pregled po dnevih, pregled skupnih seštevkov posameznih ur (delovni čas, malica, privat, službeni izhod,...), pregled v obliki koledarja, pregled posameznih dogodkov. Vsakemu vodji je omogočeno spremljanje vnosov dogodkov svojih podrejenih, kontrolo trenutnega stanja in pregledov za nazaj.


Prikaz izpisa salda ur za izbrano obdobje

Uporabniška aplikacija poleg beleženja tekočih dogodkov, omogoča tudi beleženje dopustov (letni, študijski, izredni,..), bolniških staležev (boleznine) ter beleženje koriščenja ur.


Prikaz vnosa letnega dopusta v koledar dogodkov

Vnos projektnega plana
Prikaz vnosa projektnega plana v modulu projekti

Programski paket Delournik, lahko neposredno preizkusite na našem testnem strežniku (http://delournik.datapoint.si). Za vstop v aplikacijo in začetek preizkusa nam prosim posredujete vaše podatke (naziv podjetja, ime in priimek osebe ki bo aplikacijo testirala, elektronsko pošto ter telefonsko številko za kontakt) na naš elektronski naslov. Po prejemu podatkov vam bomo pripravili uporabniško ime za vstop v demo aplikacijo.